Nyheter

Valg av delegerte til Sørlandet Boligbyggelag sin generalforsamling

Denne informasjonen gjelder alle medlemmer som ikke eier en borettslagsbolig.
Publisert 03. mai. 2021

Blant det som kalles ikke-boende medlemmer skal det velges delegerte til årets generalforsamling. Valget av delegerte gjøres ved frammøte i Rådhusgata 14B, 10. mai kl 1530.

De som velges som delegerte 10.mai vil få tilsendt innkalling og skal møte på årets generalforsamling som avholdes 26.mai.