Nyheter

Grunnkurs i styrearbeid

Publisert 16. nov. 2021

Velkommen til Grunnkurs i styrearbeid

Tid og sted: mandag 6. desember kl 18 00 på Scandic Bystranda Hotell, Østre Strandgate 74, Kristiansand.

Sørlandet Boligbyggelag har tidligere år invitert til kurs for styremedlemmer. Pandemien har gjort det vanskelig å arrangere kurs. Vi har sendt ut en oversikt over kursene vi legger opp til.

Denne invitasjonen går til alle kunder, men vi tenker oss at de som vil ha mest nytte av dette kurset er de som ganske nylig er blitt styremedlemmer for eksempel har vært har vært styremedlem i inntil 4 – 5 år.

Temaene i grunnkurset vil være grunnleggende styrearbeid i boligselskaper: 

  • Styremedlemmers oppgaver og ansvar
  • Noen juridiske temaer for borettslag og sameier
  • Samarbeid mellom boligselskapet og forretningsfører.
  • Styreportalen – opplæring i bruk av denne
  • Planlegging og gjennomføring av generalforsamlingen / årsmøtet

Foredragsholdere vil være regnskapssjef Svein Akselsen og Ole Fritjof Godtfredsen fra Sørlandet Boligbyggelag.

Vi ønsker at det skal være en lav terskel for å stille konkrete spørsmål.

Kurset vil vare i ca. 3 timer inkludert en pause med litt å bite i. Kurset er gratis for våre kunder. Påmelding innen 2. desember.

Påmelding