Mange borettslag har vedtatt en ordning hvor andelseierne kan nedbetale hele eller deler av sin andel av fellesgjelden når de selv ønsker det. Sørlandet Boligbyggelag kan etablere og administrere en slik ordning for borettslaget.

Fordeler og ulemper

Det er både fordeler og ulemper ved å innføre en ordning med individualisert nedbetaling av fellesgjelden (IN).

Individualisering gir den enkelte andelseier større fleksibilitet gjennom muligheten til selv å bestemme bankforbindelse og lånevilkår. Noen andelseiere vil kunne ha muligheten til å benytte seg av gunstige låneordninger hos sin arbeidsgiver eller andre långivere.

På den annen side er det verdt å merke seg at individuell boligkreditt ikke nødvendigvis vil være billigere enn borettslagets fellesgjeld. Dette innebærer at det for mange boligkjøpere blir dyrere å finansiere en større del av totalprisen individuelt, og dette vil kunne redusere salgsprisen. En IN-ordning vil også øke kostnadene til borettslaget da ordningen krever administrasjon og oppfølging.

Forutsetninger

Individualisering av fellesgjelden i borettslaget forutsetter at særskilte forutsetninger må være avklart og avtaler tilrettelagt på forhånd. Det må inngås avtale mellom borettslaget og Sørlandet Boligbyggelag, mellom borettslaget og långiver, og mellom borettslaget og andelseieren. Ved innbetaling trer andelseieren inn i den sikkerheten banken har for lånet og får sidestilt prioritet for det innbetalte beløp.

  • IN må vedtas av generalforsamlingen i borettslaget
  • Långiver må akseptere og inngå avtale om sidestilt sikkerhet i forhold til de andelseierne som gjør ekstraordinære innbetalinger
  • Lånet/lånene må ha flytende rente
  • Borettslaget har ikke adgang til å foreta opplåning eller endre løpetid på lån omfattet av avtalen
  • Minste innbetaling er kr. 30.000,- og beløpet må overføres til Sørlandet Boligbyggelag senest 14 dager før terminforfall.
  • Andelseierne gis anledning til å nedbetale gjennom IN-ordningen i forbindelse med forfall på lån, 2-4 ganger i året.
  • I tillegg til innbetalingen kommer det et adm. gebyr på 2 ganger rettsgebyret.

Alle borettslag tilknyttet Sørlandet Boligbyggelag er automatisk medlem av Borettslagenes Sikringsfond som forsikrer borettslaget mot tap grunnet manglende innbetaling av felleskostnader.

Kontakt oss

Har du spørsmål i forbindelse forvaltning, ta kontakt med oss.

Trygve Bryn

Forvalter

Trygve Bryn

Forvalter

45 83 57 19

tb@sbbl.no

Kjellaug Fjordheim

Forvalter

Kjellaug Fjordheim

Forvalter

45 40 07 97

kfj@sbbl.no

Gert Holgersen

Forvalter

Gert Holgersen

Forvalter

90 53 98 19

gho@sbbl.no

Linda Kristensen

Leder forvaltningsavdeling

Linda Kristensen

Leder forvaltningsavdeling

90 51 49 26

lk@sbbl.no

Stein Olav Høgetveit

Forvalter

Stein Olav Høgetveit

Forvalter

90 40 18 11

soh@sbbl.no