Styret avgjør, på grunnlag av egen praksis eller instruks fra generalforsamlingen, om samtykke til utleie skal skje eller ikke.

I visse tilfeller kan ikke styret nekte å godkjenne søknad om bruksoverlating.

Andelseieren har rett til å overlate bruken av andelen til andre for inntil tre år. Med hovedvilkår at andelseieren har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene.

Andelseieren er en juridisk person. Dersom juridiske personer som kommunen, en bedrift har blitt andelseiere i borettslaget skal de også ha rett til å overlate bruken til andre.
Andelseieren skal være borte midlertidig som følge av arbeid, utdannelse, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.
Et medlem av brukerstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett og eller nedanstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.
Ektefelle eller samboer har krav på bruksrett etter samlivsbrudd.
I alle tilfellende over skal det også sendes søknad til styret.

Reglene for utleie i borettslag kan høres veldig strenge ut, men en positiv konsekvens av at det er strengt å leie ut, er at det for det meste er eiere selv som bor i et borettslag. De som eier leiligheten de bor i pleier å ha større interesse av å ta vare på både sin egen andel og området rundt.

De bor også ofte lengre i nabolaget og naboene blir derfor bedre kjent. Dette gjør at det er godt tilrettelagt for et godt bomiljø i et nabolag som er borettslag, hvor de fleste beboerne eier leilighetene sine.

Priser

Gebyr for bruksoverlating ved registrering i Min side: kr 600,-

Gebyr for bruksoverlating ved registrering i skjemaet under, eller e-post: kr 1200,-

Søknad om utleie

Personalia
Boligens adresse
Eiers midlertidige adresse

Vi trenger din midlertidige adresse for å være sikre på at eventuell brevpost fra Sørbbl kommer frem til deg i løpet av utleieperioden.

Husk å oppgi landet du skal bo i dersom du skal flytte ut av Norge.
Ny leietaker
Utleieperiode
Som nevnt i borettslagslovens § 5-5, må eieren ha bodd i boligen i minst ett av de to siste årene for å kunne leie ut.
Fylles kun ut dersom du ikke har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Som nevnt i borettslagslovens § 5-6, må det foreligge en særskilt grunn for utleie av boligen dersom eieren ikke oppfyller dette kravet. Særskilt grunn kan for eksempel være jobb- eller studieopphold i utlandet. Gebyr for behandling av søknader Første gangs bruksoverlating: kr. 1 720,-. Bytte av leietaker i perioden: kr. 860,-.