Brabo AS

Brabo AS er et vaktmesterselskap som ble etablert i 2011. Målgruppen for Brabo er boligselskaper organisert som borettslag, sameier, stiftelser, boligaksjeselskap eller andre som trenger hjelp til å utføre vaktmestertjenester. Brabo har kunder i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Lillesand.

Brabo utfører vaktmesteroppgaver i vid forstand. Det kan være mindre håndverksarbeider, renhold, søppelhåndtering, vedlikehold av utearealer som plenklipping og feiing, snørydding, strøing.

Dette er arbeisoppgaver som utføres for boligselskapet. Skulle det være beboere som ønsker hjelp til praktiske oppgaver er det også mulig. Det kan bestilles hos Brabo og fakturaen vil bli sendt direkte til beboeren.

Brabo utfører også nedvask av leiligheter og boliger i forbindelse med vask ved flytting, og noen ønsker rett og slett hjelp til storrengjøringen. Be gjerne om pris på dette.

Brabo kan også påta seg opparbeiding av uteareal både for boligselskaper, men også for deg som ønsker hjelp til opparbeiding av din egen hage.

Sørlandet Boligbyggelag er den største forvalteren av boliger mellom Stavanger og Drammen. Det er viktig at våre kunder kan få gode leveranser av vaktmestertjenester, og i den forbindelse samarbeider Sørlandet Boligbyggelag med Brabo.