Prosedyre i forsikringsskadesaker
Forsikringsskader
Slik får du borettslaget med på oppgradering
Rehabilitering

Miljøfondet og Miljøprisen

Alle boligselskaper som Sørlandet Boligbyggelag har forretningsførsel for, blir en gang i året invitert til å søke om midler fra Miljøfondet.

Les mer

Kontaktpersoner

Erling Jakobsen

Bygningsingeniør

94 88 43 12

erling.jakobsen@sbbl.no

Rolf Åbrekk

Rolf Åbrekk

Bygningsingeniør

Rolf Åbrekk

Bygningsingeniør

48 12 13 69

roa@sbbl.no

Odd Helge Moen

Odd Helge Moen

Leder teknisk avdeling

Odd Helge Moen

Leder teknisk avdeling

48 19 00 76

ohm@sbbl.no

Lars Ørjan Vegusdal

Lars Ørjan Vegusdal

Bygningsingeniør

Lars Ørjan Vegusdal

Bygningsingeniør

95 81 75 65

lav@sbbl.no

Christian Zachariassen

Christian Zachariassen

Bygningsingeniør

Christian Zachariassen

Bygningsingeniør

90 15 41 89

cz@sbbl.no