Administrasjon

Ole Fritjof Godtfredsen

Forvaltning

Anne Kate Balchen
Trygve Bryn
Kjellaug Fjordheim
Audun Holgersen
Gert Holgersen
Linda Kristensen
Grete Mollestad

Regnskap

Helle Moberg Nordhagen
Grethe-Lill Lunde
Marianne B. Andersen
Bjørg Lian Hansen
Arne M. Kristiansen
Svein Akselsen
Anne Berit N. Egeland
Wenche Andersen Kopland
Øyvind Gaare

Teknisk avdeling

Erling Jakobsen
Rolf Åbrekk
Monica Myklebust
Odd Helge Moen
Lars Ørjan Vegusdal
Christian Zachariassen