Sørlandet Boligbyggelag

Vi ble etablert 17. desember 1945 og opererer i Kristiansand i Vest-Agder og nabokommunene

15.000 medlemmer

Vi er det største boligbyggelaget mellom Drammen og Stavanger.

11.000 boliger

Vi forvalter nesten 11 000 boliger i 14 kommuner på Sørlandet.

183 Boligselskaper

Vi har 183 borettslag, sameier og andre selskap.

Om oss

Sørlandet Boligbyggelag er resultatet av en sammenslåing av Kristiansand og Omegn Boligbyggelag (KOBB) og Agder Boligbyggelag (ABBL).

Med 15.000 medlemmer og over 9000 boliger er Sørlandet Boligbyggelag det største boligbyggelaget mellom Drammen og Stavanger. Sørlandet Boligbyggelag er en medlemseid organisasjon og er tilsluttet Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).