Overføre medlemskap

Du kan overføre medlemskapet ditt til nære familiemedlemmer, ektefelle eller samboer. Nære familiemedlemmer vil si slektninger i rett oppad og nedadstigende linje. Medlemskapet kan og overføres til søsken.

Når det gjelder overførsel til samboer må samboerskapet ha vart i minst to år.

Du kan også bruke dette skjemaet for å overføre et medlemskap knyttet til et dødsbo. Da må du huske å legge ved bekreftelse på slektskap og arvingers godkjenning av overførselen.

Gratis overføring

Overførsel av medlemskapet er gratis, men kontingenten for inneværende år må være betalt før overførsel.

Last ned som PDF

Skjemaet kan også lastes ned og fylles ut manuelt og sendes per post eller e-post.

Last ned skjema

Kontakt oss

Har du spørsmål om overføring av medlemskapet kan du ta kontakt med oss på: post@sorbbl.no eller telefon: 38 07 90 79