Hva er forkjøpsrett?

Som medlem i Sørlandet Boligbyggelag er den største medlemsfordelen du har forkjøpsrett ved salg av boliger tilknyttet Sørlandet Boligbyggelag.

Se ukens boliger på forkjøpsrett

Forhåndsavklaring

Boligen kan avklares før den er solgt. Da annonseres den med prisantydningen som er satt på boligen. Dersom du da er interessert i boligen må du melde din interesse.

Fastprisavklaring

Når boligen avklares etter den er solgt, annonseres den med fast pris, dvs. for den summen boligen er solgt for. Da kan du som medlem fremsette krav om å tre inn i den avtale som er inngått mellom kjøper og selger.

Avklaring av forkjøpsrett

Dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten din er lovens ordning at du skal sende melding om dette til borettslaget ved styret. Alle borettslag tilknyttet Sørlandet Boligbyggelag har overlatt dette ansvaret for å få forkjøpsretten prøvet til Sørlandet Boligbyggelag. Dersom du ønsker å benytte deg av forkjøpsretten må du da sende skriftlig melding om dette til Sørlandet Boligbyggelag. 
En melding om bruk av forkjøpsretten er ikke gyldig uten gyldig finansieringsbekreftelse. 

Oversikt over boliger som på forkjøpsrett oppdateres fortløpende på www.sorbbl.no, under forkjøpsrett og i Fædrelandsvennen sin boligavis hver tirsdag. 
Iht. loven har borettslaget 20 dager på å få avklart forkjøpsretten. Dette betyr ikke at du som forkjøpsberettiget har krav på 20 dagers frist. Det er mye arbeid knyttet til avklaringen av forkjøpsretten, både før boligen blir utlyst blant medlemmene og etter at fristen for å melde seg er utløpt.

Fristen for å melde forkjøpsrett utløper som regel onsdag kl. 14.00, åtte dager etter boligen ble annonsert i Fædrelandsvennen. Fristen er og angitt i egen kolonne på www.sorbbl.no.


To måter å avklare forkjøpsretten på

Loven åpner i dag for to måter å avklare forkjøpsretten på. Avklaring etter boligen er solgt og før boligen selges.


1. Avklaring etter salg (Fastprisavklaring)

Når boligen avklares etter den er solgt, annonseres den med fast pris, dvs. for den summen boligen er solgt for. Da kan du som medlem av Sørlandet Boligbyggelag fremsette krav om å tre inn i den avtale som er inngått mellom kjøper og selger. Dette kravet må fremsettes skriftlig overfor Sørlandet Boligbyggelag på eget skjema innen den frist som er fastsatt i avis og på nett. 

Dersom det er flere medlemmer som er interessert i boligen vil den gå til den med lengst ansiennitet. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i Sørlandet Boligbyggelag. Om flere andelseiere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir botiden i borettslaget som regel avgjørende. 
 

2. Avklaring før salg (Forhåndsavklaring)

Boligen kan og avklares før den er solgt. Dersom du da er interessert i boligen må du melde din interesse. Denne interessen må meldes skriftlig på eget skjema innen utløp av den frist som er satt i annonsen og på nett. Meldt interesse er ikke bindende.

Når boligen blir solgt vil Sørlandet Boligbyggelag kontakte de interesserte med forespørsel om de er interessert i å benytte forkjøpsretten. Ved en slik henvendelse må interessenten raskt ta stilling til om de ønsker å benytte seg av forkjøpsretten. De interesserte må da fylle ut del 2 av tidligere innleverte skjema. Boligen vil da tildeles den med lengst ansiennitet. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i Sørlandet Boligbyggelag. Om flere andelseiere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir botiden i borettslaget som regel avgjørende. 

Kjøper som har fått sitt bud akseptert før fristen for forkjøpsrett er utløpt, behøver ikke sende meldeskjema til boligbyggelaget. Er ikke kjøper medlem av Sørlandet Boligbyggelag vil vedkommende få ansiennitet beregnet fra samme dag som bud er akseptert.
Opprinnelig kjøper kan likevel påberope seg sin ansiennitet uten å ha meldt forkjøpsrett.