Hvorfor bo i borettslag?

Det som kjennetegner borettslag som eierform er at det er høy grad av fellesløsninger rundt for eksempel vedlikehold, vaktmestertjenester, sikkerhet, kabelanlegg, økonomiforvaltning, lekeplasser og betaling av kommunale avgifter. Slike gode fellesløsninger gjør det ofte både enkelt og trygt å bo i borettslag.

Finansiering

Et borettslag kan ta opp lån med pant i borettslagets eiendom. Det gjør det enklere for borettslaget å finansiere oppgradering og oppussing som etterisolering, bygging av balkonger eller maling av fasaden. Lånebetingelsene fra banken kan også være gunstige siden banken kan ta pant i hele borettslagets eiendom. 

Fellesgjeld

Lånene som borettslaget har kalles fellesgjeld og blir en del av den totale prisen når du kjøper en leilighet (andel) i borettslag. Fellesgjelden betaler du gjennom felleskostnadene hver måned.  

Felleskostnader

Felleskostnader er kostnader forbundet med driften av eiendommen. De som bor i borettslag betaler felleskostnader hver måned, de brukes til å betale ned fellesgjelden, vedlikehold og drift av fellesarealene, kommunale avgifter og ofte fellesløsninger for kabel TV, internett og andre fasiliteter som de fleste har i en bolig. Å ha en felles avtale på dette gjør det ofte billigere enn om hver og en skulle hatt egen avtale. Det kan være lurt å se på hva felleskostnadene er og hva de dekker når man kjøper bolig.

Dokumentavgift

Vanligvis når du kjøper bolig, må du betale en dokumentavgift til staten. Dokumentavgiften er på 2,5% av omsetningsverdien. Når du kjøper bolig i et borettslag trenger du derimot ikke å betale dokumentavgift. 

Vedlikehold

En beboer i et borettslag har selv ansvaret for vedlikehold innendørs i egen leilighet. Utvendig vedlikehold og av fellesarealet har borettslaget ansvaret for. 
Mange borettslag har en vaktmester som tar seg av daglig vedlikehold, trappevask, som gressklipping, bytting av lyspærer i fellesarealene og andre reparasjoner.

Utleie

Fordi borettslagsloven baserer seg på prinsippet om brukereie, er det regler for utleie i borettslag. (Les mer om utleie.) Det er flere gode sider med regulert utleie.

Om de fleste som bor i et nabolag eier boligen de bor i, har de som regel større interesse av å ta vare på fellesområdene og bygningen.

Om de fleste som bor i et nabolag eier boligen de bor i, er det større sannsynlighet for at de bor der over lengre tid og derfor er det gode sjanser for å bli godt kjent, og for et godt bomiljø.

Når det er regler for utleie er det mindre sannsynlig at en naboleilighet blir brukt til hyppig utleie for forskjellige mennesker. Hyppig utleie kan føre til mye utskifting, leieboere som tar lite hensyn til naboene og som deltar lite i felleskapet fordi de uansett ikke skal bo i boligselskapet særlig lenge.   

Alle kan delta

Avgjørelser i forhold til fellesløsninger og fellesarealer tas på borettslagets generalforsamling en gang i året. På generalforsamlingen velges et styre som tar seg av daglig drift av borettslaget mellom generalforsamlingene.