Forkjøpsrett og eierskifte

Eierskiftegebyret er på kr. 5 750,- inkl mva. Forkjøpsrettsgebyret er på kr. 7 187,- inkl mva

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

FORHÅNDSANNONSERING

Fyll ut skjema

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

BOLIG SOLGT

Fyll ut skjema

MELDIG EIERSKIFTE

BOLIG SOLGT

Fyll ut skjema