Brennhett om bofellesskap

Seminar om sikkerhet og brannvern

Vi inviterer styremedlemmer i borettslag og sameier til sikkerhetsseminar med vekt på brannforebygging, forsikring og internkontroll.

 


Tid og sted: Torsdag 25. april, kl.18.00, på Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgt. 74, Kristiansand


Program:

> HMS for boligselskaper
Kristiansandsregionen brann og redning lærer oss om brannsikkerhet. Viktigheten av arbeidet synliggjøres med fokus på styrets ansvar.

> Praktiske demonstrasjoner og tips
Hva kan man gjøre for å unngå brann og vannskader? Rolf Nordberg, tidligere leder Beredskapsavdelingen i Oslo brann- og redningsetat forteller om dette.
 

> Hva inngår i Totalforsikring for boligselskap?
Boligbyggelagenes Partner (BBL Partner) går gjennom punktene med oss.

> Ny HMS-perm tilpasset boligselskap
(tilfredsstiller kravet i Internkontrollforskriften)

> Avslutning
Seminaret avsluttes v/Sørlandet Boligbyggelag

Seminaret vil vare i ca. 3 timer inkludert pause med litt å bite i. Kurset er gratis.
Vi ber om påmelding så snart som mulig og innen tirsdag 23. april.