Forvaltning og regnskap

Arbeidet i service- og forvaltningsavdelingen er mer rettet mot enkeltpersoner og enkeltboliger.
Det kan være innkreving av felleskostnader, informasjon til eiendomsmeglere i forbindelse med salg av boliger eller enkeltpersoner som har behov for informasjon og oppfølging.

I forretningsførerkontrakten inngår vanlig forretningsførsel med regnskapsførsel og perioderegnskap etter behov, innkreving av felleskostnader via giro eller avtalegiro, budsjettering, samt rådgivning overfor styret. Etter behov og ønsker kan representanter fra Sørlandet Boligbyggelag delta på sameiemøter eller generalforsamlinger som møteledere eller for å presentere regnskap og budsjett. 

Vi har vel neppe grunn til å hevde at vi leverer bedre regnskapstjenester enn andre regnskapsbyråer/ eller forretningsførere, men med ansatte med bred og lang erfaring mener vi at vi skiller oss litt ut, både i form av veiledningstjeneste til styrene og ved at vi har et apparat som kan håndtere henvendelser også fra beboere når de har behov for det.