Temakveld om El-bil-lading og måling av vannforbruk og oppvarming.

Temaene vil være: Styrets ansvar for tilrettelegging Agder Energi sin satsing – Electric City Anbefalte løsninger for målere og måleravlesning for vann og oppvarming Lover/forskrifter ved installasjon av El-bil-ladere Kostnadsfordeling ved installasjon og drift av ladestasjoner for El-biler El-bil-markedet - bilprodusentenes planer …

PÅMELDINGSFRIST

Meld deg på så snart som mulig og senest innen 22. november.

HVOR OG NÅR

Kurset arrangeres onsdag 27. november kl 18:00 - 20:30 på Scandic Bystranda Hotell, Østre Strandgate 74, Kristiansand

 

FOREDRAGSHOLDERE

Møteleder og innleder: Ole Fritjof Godtfredsen

Foredragsholdere: Henning Iversen fra Techem, Torstein Melhus Agder Energi, Øystein Støle fra Oneco, Stian Haug fra Grønn kontakt, Fredrik Lima fra Zaptec og en fra salgsavdelingen for El-biler fra Berthel O. Steen