Strategi for Sørlandet Boligbyggelag

Det er viktig å diskutere utviklingen og prioriteringer med medlemmene. På den bakgrunn inviteres det til en uformell samling hvor aktuelle spørsmål drøftes og hvor styret kan få impulser og signaler fra medlemmene.

PÅMELDINGSFRIST

Meld deg på så snart som mulig og senest innen 10. februar 2018.

STRATEGI

Styret og administrasjonen i Sørlandet Boligbyggelag arbeider kontinuerlig med å utvikle Boligbyggelaget til beste for medlemmene.

 

INNLEDER

Styreleder Robert Helland-Olsen innleder til diskusjon og vi håper så mange som mulig vil delta for samtale og drøfting.