Generalforsamling 2018 - Sørlandet Boligbyggelag

Stemmeberettigede på generalforsamlingen til Sørlandet Boligbyggelag er de som er representanter for de borettslag som er tilknyttet Sørlandet Boligbyggelag. Alle borettslag har minst en stemme uansett størrelse. Er borettslaget større enn 80 boenheter, har borettslaget 2 stemmer og antall stemmer øker deretter med en for hver 40-ende boenhet. Det vil si at borettslag som har mer enn 120 boenheter har 3 stemmer og de som har mer enn 160 har 4 stemmer osv, osv

PÅMELDINGSFRIST

Meld deg på så snart som mulig og senest innen onsdag 30. mai 2018.

HVOR OG NÅR

Årets generalforsamling for Sørlandet Boligbyggelag blir torsdag 7. juni kl 1800 på Thon Hotel Parken på Torvet i Kristiansand.

 

INNKALLING

Her kan du lese kortversjonen av innkallingen.
Alle påmeldte vil få tilsendt innkallingen med vedlegg innen 1. juni.