Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling for Sørlandet Boligbyggelag blir torsdag 18. juni kl 18:00 på Thon Hotel Norge.

Hvor og når

Torsdag 18. juni kl 1800 på Thon Hotel Norge.

Stemmeregler

Stemmeberettigede på generalforsamlingen til Sørlandet Boligbyggelag er de som er representanter for de borettslag som er tilknyttet Sørlandet Boligbyggelag. Alle borettslag har minst en stemme uansett størrelse

Påmeldingsfrist

Vi ber om påmelding innen fredag 12. juni.