Brennhett på Bystranda

Brennhett på Bystranda

Flammene fra en grytebrann, en gassbrann eller brann i trevirke sprer seg med eksplosiv fart.

Det fikk deltakerne på seminaret om brannsikkerhet virkelig oppleve på Bystranda. Og da den erfarne brannmannen Rolf Nordberg skulle slokke grytebrannen med vann, stod flammene til værs – akkompagnert av et hyl fra mange seminardeltakere.

Nordberg var tidligere leder for beredskapsavdelingen i Oslo brann- og redningsetat, nå reiser han land og strand rundt med foredrag om brannforebyggende arbeid.

Han var hovedattraksjonen under Sørlandet Boligbyggelags arrangement om sikkerhet og brannvern. Godt over 100 personer hadde tatt turen til Hotel Scandic Bystranda; her ble de servert alt fra brannforebygging til forsikring og viktig HMS-arbeid.


Rolf Nordberg viste hvordan man slokker en trebrann, han viste også hvor vanskelig flammene kan være å få slokket om man ikke gjør det riktig.

Med demonstrasjoner av slokking av en matoljebrann, brann i propan og slokking av brann i trevirke med ulike midler og metoder, fikk deltakerne se hvor skremmende raskt flammene kan ta overhånd. 

– Ved grytebrann er det enkleste å legge et lokk over den brennende gryten eller bruk et brannslokkingsteppe – ikke forsøk å slokke med vann, advarte Nordberg – men understreket samtidig at vann ellers fungerer svært godt til brannslokking.


Siden grillsesongen er her, kom Rolf Nordberg med en rekke forsiktighetsregler angående grillens gassbeholder.

Han viste nødvendig og praktisk brannvernutstyr, brannslokkingsapparater og enkle spraybokser med slokkeskum.

Nordberg hadde også med  et stort rotebord med brannfeller;  gamle batterier som kan antenne søppel, slitte skjøteledninger, ladere og annet elektrisk utstyr.

– Flest branner starter ved komfyren på kjøkkenet, opplyste Torgeir Roland fra KBR (Kristiansand brann og redning IKS) da han snakket om brannsikkerhet og anbefalte komfyrvakt.

Roland poengtere at man aldri kan gardere seg hundre prosent mot brann.

– Men vi kan redusere risikoen, sa han og understreket blant annet at styrene i boligselskapene skal sørge for regelmessige kontroller, men beboere selv er ansvarlig for brannsikkerhet i sin egen boenhet.

Roland opplyste kort om sikre rømningsveier, om varslingsanlegg og gode rutiner.

Elisabeth Myhre fra Boligbyggelagenes Partner informerte  om forsikringsordningen til Boligbyggelagenes Totalforsikring. 

Lars Ørjan Vegusdal og Odd Helge Moen fra teknisk avdeling hos Sørlandet Boligbyggelag rådet alle frammøtte om å skaffe seg den nye HMS-permen tilpasset boligselskap. Permen kan bestilles hos Sørlandet Boligbyggelag.


Lars Ørjan Vegusdal anbefalte alle å anskaffe seg HMS-permen som er tilpasset boligselskap.

– En utrolig nyttig kveld. Jeg er takknemlig for at Sørlandet Boligbyggelag arrangerer seminar som kombinere det praktiske og teoretisk., sa Trygve Helleren, styreleder i Tinnheia Terrasse Borettslag.

– Flott at vi som ikke er tilknyttet Sørlandet Boligbyggelag også ble invitert. Dette var nyttig for oss; både brannforebyggingen og opplysninger om Totalforsikringen, sier Mary Ann Wilson, styremedlem i sameiet Rådhusgaten 47-49.


Godt over 100 personer fikk en lærerik kveld  på Scandic Kristiansand Bystranda da Sørlandet Boligbyggelag  arrangerte seminaret Brennhett om bofellesskap.

– Sørlandet Boligbyggelag ønsker fokus på brannsikkerhet. Derfor er forebyggingsseminar som dette viktig,  sa adm dir i Sørlandet Boligbyggelag, Ole Fritjof Godtfredsen.


Adm dir i Sørlandet Boligbyggelag, Ole Fritjof Godtfredsen, ønsket velkommen til seminaret Brennhett om bofellesskap.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x