Generalforsamling
2017: God drift og høy aktivitet

Generalforsamling

Sørlandet Boligbyggelag legger bak seg nok et godt år. 2017 ble i tillegg til den ordinære driften også preget av flytting, riving og bygging av nytt hus på Torvet.

Det var derfor spesielt hyggelig for administrerende direktør Ole Fritjof Godtfredsen å invitere generalforsamlingen til nybygget i Rådhusgata 14 der boligbyggelaget nettopp har tatt i bruk kontorene i andre og tredje etasje.


Adm. dir. i Sørlandet Boligbyggelag, Ole Fritjof Godtfredsen, presenterte gode tall på generalforsamlingen.

Det  er gøy å være her, sa Godtfredsen og ønsket de 50 delegatene velkommen – for anledningen til møtelokalet i første etasje der Torvet Bistro og Thon Hotell Parken holder til.

Styreleder Robert Helland Olsen understreket at generalforsamlingen er et riktig forum for å stille små og store spørsmål om virksomheten til selskapet – men det var ingen innvendinger fra delegatene til verken årsrapport eller regnskap.
Robert Helland-Olsen leder generalforsamlingen. Han ble gjenvalgt som styreleder for to nye år.

Kort oppsummert var 2017 et godt år: godt resultat og økt egenkapital, flere kunder ga mer forvaltning og forretningsførsel, flere nye medlemmer – og et flunkende nytt bygg.

Årsrapport, regnskap og endringer i reglementet for medlemmers rettigheter og plikter ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x